โลโก้-University

มหาลัยเอกชน ค่าเทอมเท่าไหร่ มาดูกันเลย

มหาลัยเอกชน ค่าเทอมเท่าไหร่ มาดูกันเลย

   อัปเดต ปีการศึกษา 2566 ! รวมมาให้แล้วค่าเทอม ม.เอกชน 9 แห่ง ที่เด็กอยากรู้มากที่สุด เพราะมหาวิทยาลัยเอกชนอาจเป็นเส้นทางสุดท้ายหรือเป็นตัวเลือกแรกของใครหลายคน หลายสถาบันมีชื่อเสียงไปไม่น้อยกว่าสถาบันของรัฐเลย แถมยังได้เปรียบในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยและครบครันกว่า ซึ่งในหลายสถาบันก็มีทุนการศึกษาให้ได้เรียนกันฟรี ๆ ด้วย

มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต ค่าเทอมเท่าไหร่
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ( เริ่มต้น )
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะรังสีเทคนิค
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์
 • คณะเทคโนโลยีอาหาร
 • 3,300,000
 • 5,400,000
 • 1,799,200
 • 783,000
 • 681,200
 • 641,200
 • 468,500
 • 312,000
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาลัยเอกชน ม.กรุงเทพ-มหาลัยชื่อดัง
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ( เริ่มต้น )
 • คณะบัญชี
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • หลักสูตรนานาชาติจีน
 •  305,080
 •  281,980
 •  327,580
 •  297,780
 •  376,580
 • 353,680
 • 386,680
 •  377,730
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาลัยเอกชน อัสสัมชับ-มหาลัยสุดหรู
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ( เริ่มต้น ) เฉพาะนักศึกษาชาวไทย
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะดนตรี
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • 479,800
 • 459,600
 • 583,600
 • 631,500
 • 507,150
 • 537,800
 • 497,300
 • 483,950
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ม.ศรีประชุม-มหาลัยใจกลางกรุง
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ( เริ่มต้น )
 • วิทยาลัยการบินและคมนาคม
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะบัญชี
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะดิจิทัลมีเดีย
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 316,300
 • 278,400
 • 280,200
 • 289,800
 • 299,600
 • 320,200
 • 375,200
 • 311,800
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ( ภาคปกติ )
หอการค้าไทย-มหาลัยสุดปัง
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ( เริ่มต้น )
 • คณะบริหารธุรกิจ 
 • คณะบัญชี 
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • 288,050
 • 303,650
 • 265,150
 • 256,250
 • 252,000
 • 269,150
 • 306,250
 • 214,350

มหาลัยอื่น ๆ : มหาลัยไทย