โลโก้-University

เตรียมตัวก่อนเข้าเรียน ในระดับมหาวิทยาลัย

เตรียมตัวก่อนเข้าเรียน

     การเตรียมตัวก่อนเข้ามหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จได้ การเตรียมตัวก่อนเข้ามหาวิทยาลัยควรครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ การเงิน และสังคม ดังนี้

การเตรียมตัวด้านวิชาการ
สมัครสอบtcas66
 • ค้นหาตัวเองให้เจอว่าต้องการเรียนคณะอะไร สาขาอะไร จะได้วางแผนการเรียนและเตรียมตัวสอบเข้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคณะและสาขาที่สนใจ รวมไปถึงหลักสูตรการเรียนการสอนและโอกาสในการทำงานหลังเรียนจบ
 • พัฒนาทักษะทางวิชาการที่จำเป็นสำหรับการเรียนระดับอุดมศึกษา เช่น ทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ และภาษาอังกฤษ
การเตรียมตัวด้านการเงิน
มหาลัยรัฐบาล
 • วางแผนค่าใช้จ่ายในการเรียนและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • หาแหล่งทุนการศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย เช่น ทุนการศึกษาจากรัฐบาล ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ทุนการศึกษาจากองค์กรต่างๆ
การเตรียมตัวด้านสังคม
dek67
 • เตรียมตัวปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมใหม่ในมหาวิทยาลัย
 • รู้จักทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันและสร้างมิตรภาพ
 • เรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
คำแนะนำบางประการสำหรับการเตรียมตัวก่อนเข้ามหาวิทยาลัย
สอบเข้ามหาลัย
 • เริ่มต้นเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ อย่างน้อย 1 ปีก่อนสอบเข้า
 • หาพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ ช่วยแนะนำและสนับสนุนในการเตรียมตัว
 • ลงมือทำจริง ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

มหาลัยอื่น ๆ : มหาลัยไทย

เรื่องก่อนหน้า :: มหาวิทยาลัยสีเขียว

#mytcas
#mytcas 66
#มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
#ทปอ 66
#dek66
#dek67
#มหาลัยรัฐบาล
#สอบเข้ามหาลัย
#ลงทะเบียนtcas66
#สมัครสอบtcas66